Scroll Top
поддържа Нас

Дарения (очаквайте скоро)

В момента не приемаме дарения, тъй като все още водим преговори с град Бургас за представяне на нашия двучастен план. След като реализацията на нашия проект е неизбежна, ще започнем да приемаме дарения за изграждането на първия в България приют за котки и допълнително финансиране за TNR-плана. Планираме също да стартираме програма за виртуално осиновяване, в която ще можете да участвате.

Засега искаме да разширим обхвата на нашата общност. Поради тази причина насърчаваме всички да споделят вашата подкрепа за нашата организация и мисия, като използват #catsofburgas в социалните медии!

ДАРЕНИЯ (СКОРО)

В момента не приемаме дарения, тъй като все още водим преговори с град Бургас за представяне на нашия двучастен план. След като реализацията на нашия проект е неизбежна, ще започнем да приемаме дарения за изграждането на първия в България приют за котки и допълнително финансиране за TNR-плана. Планираме също да стартираме програма за виртуално осиновяване, в която ще можете да участвате.

Засега искаме да разширим обхвата на нашата общност. Поради тази причина насърчаваме всички да споделят вашата подкрепа за нашата организация и мисия, като използват #catsofburgas в социалните медии!